business plan writing service how to write a poetry analysis essay website that writes your essay for you how to write a website in a paper order term paper online online writing services money can buy happiness essay
Archive | IDEA RSS feed for this section

Första mötet med IDEA:s styrelse. Har du åsikter om arbetsgivarfrågor för ungdomsorganisationer?

I april valdes jag in för Sveriges ungdomsråds räkning in i arbetsgivarorganisationen IDEA:s styrelse. Idag hade vi ett litet förmöte för oss nyvalda. Det kommer att bli ett mycket spännande år med avtalsrörelse, diskussioner om huruvida IDEA ska förteträda kyrkliga församlingar och stora organisatoriska utmaningar.

Jag ser uppdraget som en möjlighet att skapa så goda förutsättningar för det civila samhällets organisationer att bli starka, både som arbetsgivare men också som organisationer. De förutsättningar vi ger våra anställda går hand i hand med vilka möjligheter vi har att organisera oss och det som är speciellt med ideella organisationer.

Det civila samhället är på många sätt i fokus. Momshot, avdragsgilla gåvor och frivilligår diskuteras. Många både positiva och negativa saker är på gång, och det är viktigt att för en debatt om vilken roll det civila samhället fyller och ska fylla även framöver.

Jag är övertygad om att civilsamhället inte bara är till för att erbjuda en mellanväg mellan det offentliga och privata inom skola, vård och omsorg, vilket man ser vissa antydningar till att regeringen skulle föredra genom det nya förslaget på avdragsgilla gåvor och genom diskussionen som “Överenskommelsen” lyft. Det ideella engagemanget fyller större skor än så.

Att genom IDEA ha en möjlighet att arbeta för att ge den ideella sektorn möjligheter till ökad kompetens och tryggare anställningar är för mig mycket givande. Det civila samhället behöver utvecklas och vi behöver bli bättre på att visa vikten av det vi gör. Att i bli “proffsigare”, men samtidigt behålla vår identitet tror jag är nyckeln. Genom IDEA får den ideella sektorn skräddarsydda lösningar för att bli bättre arbetsgivare och organisatörer. Vi blir seriösare och stabilare, det gör oss starkare som samhällsförändrare.

Jag är väldigt intresserad av att diskutera arbetsgivarfrågor i ideella organisationer med andra organisationer och andra som kan ha tankar och åsikter i frågan. Om ni vill boka in en lunch eller en fika för att snacka lite så hör gärna av er! Ni når mig på gustav.johansson@sverigesungdomsrad.se eller på  070 603 44 01.

Vilka särskilda arbetsgivarutmaningar står till exempel ungdomsorganisationerna inför? Vad skulle vi behöva för särskilt stöd, och hur skulle vi kunna utvecklas till bättre arbetsgivare?

Comments { 0 }

På väg till IDEA:s årsmöte. Är nominerad till förbundsstyrelsen! Läs mer på

På väg till IDEA:s årsmöte. Är nominerad till förbundsstyrelsen! Läs mer på www.ideella.org

Comments are closed