thesis paper ideas fast food nation thesis medical marijuana research paper best online writing service special education research paper topics urgent essay writing service ethical issues essay

Privatisera kungen

I november hade Republikanska föreningen sitt årsmöte. I samband med det presenterade de ett förslag på hur en svensk republikansk konstitution skulle kunna se ut. “Efter det här har rojalisterna inga argument”, sa Peter Ahltin (kd), ordförande för RF och hänvisade till att idén om att avskaffa kungen ibland kritiserats för att sakna hållbara och konkreta lösningar. Vi republikaner skulle så att säga bara vara “mot” kungen, inte “för” republik.

Jag satt å funderade lite på det här för några dagar sedan. Om vi nu vet vad vi vill ha istället så borde ju det naturliga nästa steget vara att presentera ett hållbart och konstruktivt förslag på hur vi också blir av med kungen. Inspirerad av de senaste årens privatiseringsyra och separationen mellan stat och kyrka från 2000 så tänker jag mig att en version skulle kunna se ut så här.

Utgångpunkter

1. Det är odemokratiskt att vår statschef ärver sin titel, därför borde uppdraget separeras från kungahuset och placeras hos en vald representant istället. (Här kommer RF:s nya konstitution in.)

2. Det är ett problem att kungafamiljen åtnjuter en annan rättslig status än övriga medborgare. Dels ur ett demokratiskt perspektiv, de har andra grundlagsstadgade rättigheter (bland annat juridisk immunitet) som inte går att motivera i ett modernt samhälle och dels ur ett humanitärt perspektiv – de saknar bland annat religionsfrihet och måste tillhöra svenska kyrkan, vilket ju är lite segt om Madeleine till exempel skulle vilja konvertera till Islam.

3. Det finns ett starkt folkligt stöd för kungahuset, även om det har dalat under de senaste åren. Enligt en mätning från juni 2010 så är det nu knappt hälften av Sveriges befolkning som stödjer kungahuset. Men, oavsett om stödet har dalat så är det fortfarande starkt och det är tydligt att det uppfattas som politiskt självmord att aktivt driva frågan om monarkins avskaffande i riksdagen.

Mitt förslag

Med grund i de ovanstående utgångspunkterna så ser mitt förslag ut så här. Det utgår ifrån en liknande modell som den som utformades för att möjliggöra separationen av Svenska Kyrkan ifrån staten. Tanken är dels att ge en hög grad av frivillighet och valfrihet till de som vill eller inte vill stödja kungahuset och dels att behålla de viktigaste och mest uppskattade delarna av monarkin samtidigt som vi avskaffar de mer odemokratiska aspekterna som vi republikaner har störst problem med.

1. Friställ kungahuset ifrån staten genom att ändra Sveriges konstitution. Omvandla den del av statsbudgeten som gick till apanaget samt underhållet av alla slott och gårdar som tillhör hovet (2008 uppgick detta enligt Wikipedia till ca 109 500 000 kr) till en “kungaskatt” enligt samma modell som dagens kyrkoskatt och gör det möjligt för gemene man att helt enkelt “gå ur” kungahuset.

2. Likställ kungafamiljen och alla dess medlemmar med övriga medborgare i juridisk mening. De får behålla sina titlar, precis som övrig svensk adel, men det blir så att säga helt och hållet “privat”. De förlorar sin immunitet, statschefsuppdraget, kravet på att tillhöra en viss religion och på att inte uttrycka politiska åsikter offentligt m.m.

3. Kungahuset behåller alla sina kulturella och praktiska funktioner som kopplar till olika former av  representation, formaliteter m.m. (förutom de som relaterar till att vara statschef…).

På det här sättet behåller vi alla aspekter av monarkin som åtminstone på ytan definierar den, vi löser de jobbigaste demokratiska bitarna och ger oss som ändå inte står ut med fjäskandet möjligheten att åtminstone inte behöva pröjsa för det.

Märk väl att poängen här inte handlar om att konkurrensutsätta kungen, men jag kan ju inte ta ansvar för vad som skulle hända när en så attraktiv plats kommer ut på den fria marknaden. Vi vet ju mycket väl av historisk erfarenhet att det här med att vara av rätt börd inte står så högt i kurs när andra kungar får vittring. Det här öppnar också för möjligheten för breddning av begreppet kung när det inte längre är reglerat i konstitutionen. Jag skulle gärna se hur väl Bernadotte kommer att stå sig i en kamp om den folkliga opinionen i förhållande till till exempel Paulo “Kungen av Kungsan” Roberto eller Kungarna av Tylösand.

, ,

One Response to Privatisera kungen

 1. Gustav January 17, 2012 at 09:46 #

  Jag fick en kommentar på facebook om att kungahuset skulle kunna ses som en så kallad kollektiv vara, dvs att det är en produkt som inte minskar av att någon annan konsumerar av den och som är svår att begränsa tillgången till. Jag svarade där, men kan tycka att svaret också gör sig bra här.

  “Ja, det där med att det är svårt att peka på skillnaden i erbjudandet mellan någon som väljer att betala för sig och någon som väljer att gå ur är lite klurigt. Kyrkan har ju till exempel begravningarna och kyrklig vigsel.

  En lösning kanske ligger nära det som flertalet museer infört efter att de belagts med inträde. De startar “vänföreningar” som erbjuds billigare inträden, exklusiva förhandsbokningar och informationsmaterial. Samma modell hittar vi i fanclubs, typ Kiss Army, Turbojugend och Fantomklubben. Folk betalar för mervärde och rabatter.

  En annan modell skulle kunna vara att reglera närvaron för allmänheten på officiella tillställningar. Om folk betalar för att se Prince på Way out west kan de väl betala för att se prinsen på nationaldagen?

  En sista som jag själv kanske är lite partisk till är också den mest marknadsmässiga. “Du får vad du betalar för”. De som gillar kungahuset borde förstå att det ligger i deras intresse att detta också har en dräglig finansiering. Mervärdet ligger så att säga i att kungahuset behåller sin kvalitet, trots konkurrensutsättningen som kommer i och med att folk kan välja att lägga sina skattepengar på annat.

  Jag skulle dock gissa att alla tre modellerna skulle komma att kombineras. Det skulle ju trots allt ligga i Vickans intresse att vara så konkurrenskraftig som möjligt.”

Leave a Reply