“Stoppa censuren av svensk hiphop” – Elvis all over again…

30 stycken stora namn inom och runt svensk hiphop går idag ut med en debattartikel i Aftonbladet och kritiserar polisens och politikers försök att censurera och stoppa spelningar runt om i landet.

Det här är ett reellt problem som även många ungdomsråd kämpas med. Det är vi som arrangerar spelningarna som ibland ställs in och hiphop är på många sätt en ungdomsrörelse i sig. Man ska inte blunda för att det finns drag här av samma sak som skedde med jazzen, bluesen, rocken och punken när de kom. Vuxna räds ungdomars uttryck och kultur. Med argument som att musiken och artisterna skapar orolig stämning vill man förhindra dem att spela och publiken (till största del ungdomar) att lyssna på det de vill. Nå då kan de väl börja med att stänga ner allsvenskan?

Det här handlar om yttrandefrihet och det handlar om frihet att vara den man vill vara och konsumera den kultur man vill. (Vuxnas) Försök att censurera (ungdomars) kultur är ingeting nytt. Men det är viktigt att ta ställning – det är aldrig okej.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply